Perfil del Contractant

image_pdfimage_print

Obrim el concurs de licitació del servei de neteja de l’Institut Llavaneres.

Presentació d’ofertes del 27 d’abril al 31 de maig de 2017 a la Secretaria del centre.

Anunci de licitació.

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars

Consultes: iesllavaneres@iesllavaneres.org