Deures d’estiu Física i Quimica 2018 4t ESO

image_pdfimage_print

Feina de recuperació d’estiu de Física i química de 4t d’ESO

UNITAT 1 : El moviment.

Pàg.21 : ex.5,   pàg.25 : ex.10,   pàg.27 : ex.12 ,  pàg.30 : ex.17

UNITAT 2 : Les forces

Pàg.4:ex. 2,   pàg. 45: ex.1    pàg.48 : ex.9

 UNITAT 3 : Dinàmica

Pàg.61:1ex.4,5 ,   pàg. 65:ex.14   pàg.71 : ex.42,45 i 47

UNITAT 4: Estàtica de fluids

Pàg.78 : ex.3   pàg.81 : ex.6,     pàg.92 : ex.33,     pàg.85 : ex.11,

pàg.89 : ex.20

UNITAT 5 : Energia i treball

Pàg.101 : ex.4,    pàg.117 : ex.41,43,46,

Repassar formulació , concepte de mol i reaccions químiques. APUNTS.