Deures d’estiu 2017 2n ESO

image_pdfimage_print

IES LLAVANERES                                         S. ANDREU DE LLAVANERES

  1. SOCIALS NIVELL: 2n ESO

TASQUES DE REPÀS

Del llibre de text que hem utilitzat durant el curs,  “G i H 2”. Editorial Vicens Vives, cal realizar les següents tasques.

 

* Dels temes 1 al 9:

1.- Fer els resums de tots els temes (novament i amb bona ortografia).

2.- Realitzar els exercicis finals (1, 2, 3 i 4, depèn del tema) de cada tema, corresponents a l’apartat “Síntesi”.

3.- Elaborar un fris cronològic que englobi des dels segles V al XV a Catalunya. Hi ha d’haver els fets més rellevants de cada etapa. Es pot fer en DIN-A3 o en cartolina gran si es considera que la presentació serà més adient.

4.- Consultar els materials penjats al curs Moodle de C. Socials de 2n d’ESO.

5.- Estudiar els aspectes més importants de cada tema, d’acord amb el guió orientatiu,  per a realitzar l’examen de recuperació.

 

* Dels temes 10 i 11:

1.- Consultar els materials penjats al curs Moodle de C. Socials de 2n d’ESO.

2.- Fer un mapa conceptual de cada tema, reflectint els conceptes més importants (bona presentació i ortografia).

3.- Realitzar els exercicis finals (1 i 2) de cada tema, corresponents a l’apartat “Síntesi”.

4.- Estudiar els aspectes més importants de cada tema, d’acord amb el guió orientatiu, per a realizar l’examen de recuperació.

 

NO S’HA DE REALITZAR CAP ACTIVITAT CORRESPONENT A:

Temes 12 i 13. Mapes polítics dels continents.

Aquestes tasques seran lliurades al professor/a de C. Socials a l’inici de la prova de recuperació de 2n d’ESO del mes de setembre.

EL LLIURAMENT D’AQUESTES TASQUES ÉS OBLIGATORI.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GUIÓ ORIENTATIU PER A LA PROVA DE RECUPERACIÓ. SETEMBRE 2.017.

  • Els temes que s’han d’estudiar són: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10 i 11.

Com podeu veure, s’han exclòs els temes 1 i 8.

  • Cal preparar-se bé els següents apartats:

1.- L’Islam i Al-Àndalus.

2.- L’Europa feudal.

3.- La ciutat medieval.

4.- Els orígens de Catalunya.

5.- L’art romànic.

6.- L’art gòtic.

7.- Institucions, esdeveniments i personatges de l’època medieval.

8.- La població mundial. Tipus de piràmides d’edat. Els règims demogràfics.

Les polítiques demogràfiques.

9.- La població europea, espanyola i catalana. Poblament rural i urbà.

Departament Ciències Socials

Institut Llavaneres