Deures d’estiu 2017 4t ESO

image_pdfimage_print

RECUPERACIÓ OPTATIVA DE MÚSICA 4RT D’ESO

Els alumnes suspesos a l’optativa de música de 4rt d’ESO a la convocatòria de juny, hauran de realitzar una prova escrita (qüestionari de preguntes teòriques i audicions musicals) relacionades amb els continguts treballats al llarg del curs. Els continguts teòrics del curs són els exposats a les diferents unitats didàctiques del llibre de text de música que hem fet servir durant tot el curs. Els criteris d’avaluació d’aquesta prova extraordinària estan publicats al web del IES Llavaneres.