Batxillerat: els estudis

image_pdfimage_print

La ràtio màxima d’alumnes per aula a batxillerat era de 35, però amb les mesures d’estalvi s’ha ampliat fins a 40.

A l’Institut Llavaneres desdoblem els grups en dos en llengua anglesa, llengua catalana i llengua castellana. Pel que fa a les optatives, habitualment el nombre d’alumnes és inferior al del grup-classe, però quan es un nombre molt alt, desdoblem les optatives en dos grups per poder treballar amb menys alumnes per professor.

Estructura del batxillerat (LOMCE)

Matèries comunes

1r

2n

Llengua catalana i literatura

2,5

3

Llengua castellana i literatura

2,5

3

Llengua estrangera

3

3

Filosofia

3

Educació Física

2

Història

4

Tutoria

1

1

Treball de recerca

0

0

Matèria comuna d’opció

4

4

Matèria de modalitat

4

4

Matèria de modalitat

4

4

Modalitat o específiques

4
o 2+2

4
o 2+2

TOTAL

30

30

 Modalitat de Ciències i Tecnologia

Matèries
de modalitat

1r

2n

 

Matèries
Específiques

1r

2n

Matemàtiques I i II

4

4

 

Cultura Científica (Ciències per al món contemporani)

2

Biologia I i II

4

4

 

Electrotècnia

2

Ciències de la Terra

4

 

Psicologia

2

Geologia

4

 

Segona llengua estrangera I i II

2

2

Física I i II

4

4

 

Religió catòlica

2

Química I i II

4

4

 

Matèria optativa de centre

2

2

Dibuix Tècnic I i II

4

4

 

 

 

 

Tecnologia Industrial I i II

4

4

 

 

 

 

 Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Matèries
de modalitat

1r

2n

 

Matèries
Específiques

1r

2n

Llatí I i II / Matemàtiques per a
Ciències Socials

4

4

 

Cultura Científica (Ciències per al món contemporani)

2

Història de la Filosofia

 

4

 

Literatura catalana

2

Economia

4

 

 

Literatura castellana

2

Economia d’empresa I i II

4

4

 

Psicologia

2

Geografia

 

4

 

Sociologia

2

Grec I i II

4

4

 

Segona llengua estrangera I i II

2

2

Història del món contemporani

4

 

 

Religió catòlica

2

 

Història de l’art

 

4

 

Matèria optativa de centre

2

2

Literatura universal

4

 

 

 

 

 

Estructura del batxillerat per a la promoció 2015-1017 (no afecta els alumnes que cursaran 2n de batxillerat en el curs 2015-16)

 

Organització del batxillerat a l’Institut Llavaneres

(Estructura dels dos cursos en vertical, itineraris en horitzontal)

MATÈRIES COMUNES

1r : Català (2,5h), Castellà (2,5h), Anglès (3h), Filosofia (3h), Educació Física (2h).

2n (curs 2016-17): Català (3h), Castellà (3h), Idioma (3h), Història d’Espanya, Treball de Recerca.

Modalitat Social-Humanística

1r

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Mat. CC.SS. I

 

 

 

Llatí I

Economia

Literatura universal

Història del Món Contemporani

Economia d’Empresa I

Grec I

Francès

Psicologia (2h) i Sociologia (2h)

Religió Catòlica (2h) i Sociologia (2h)

Psicologia
(2h) i Cultura Científica (2h)

Dibuix tècnic I

2n

Mat. CC.SS. II

 

 

Llatí II

Geografia

Literatura Catalana

Història de la Filosofia

Economia d’Empresa II

Grec II

Història de l’Art

Literatura Castellana

Dibuix tècnic II

Modalitat Científico-Tecnològica

1r

Matemàtiques I

Física I

Ciències de la Terra I

Tecnologia Industrial I

Biologia I

Química I

Dibuix tècnic I

Mecànica – Robòtica

Francès

Psicologia (2h) i Sociologia (2h)

Religió Catòlica (2h) i Sociologia (2h)

Psicologia (2h) i Cultura Científica (2h)

2n

 

Matemàtiques II

Física II

Ciències de la Terra II

Tecnologia industrial II

Biologia II

Dibuix tècnic II

Química II

Electrotècnia

Estructura de 2n de batxillerat per al curs 2015-16

MATÈRIES COMUNES OBLIGATÒRIES PER A TOTS ELS ALUMNES

Català (2h), Castellà (2h), Idioma (3h), Història de la Filosofia (3h), Història d’Espanya (3h), Treball de Recerca.

 

MATÈRIES DE MODALITAT SOCIAL-HUMANÍSTIC (4 hores/bloc):

Bloc
1

Bloc
2

Bloc
3

Bloc
4

2n de BATXILLERAT

Economia
d’Empresa II

Llatí II

Geografia

Literatura
Catalana

Història de l’
Art

Grec II

Matemàtiques per
a CC.SS. II

Literatura
Castellana

MATÈRIES DE MODALITAT CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC
(4 hores/bloc):

Bloc
1

Bloc
2

Bloc
3

Bloc
4

2n de BATXILLERAT

Matemàtiques II

Física II


Ciències de la
Terra i el Medi Ambient II

Biologia II

Tecnologia
industrial II


Química II

Dibuix tècnic II

Electrotècnia