Calendari d’ESO

Resum de les dates del calendari del proces de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta: 11 de maig del 2018.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 14 de juny de 2018.
 • Termini per presentar reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de maig
 • Publicació de l’oferta final: 29 de juny de 2018.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019
 • Matrícula:
  • Període de matricula  per a 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny ambdos inclosos.
  • Període de matrícula per a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol.