Llistats publicats baremacions ESO.

Obligatòria (ESO)  2020/2021

Publicació llista de sol·licituds  que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició ordenada definitiva a 11/06/2020

Llistes baremades definitives (ordenades per puntuació)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020.

Llistat sol·licituds

Aclariments:

(1) Germans: Està referit a si hi han germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs. NO vol dir si tenen o no  germans actualment al centre.

Es a dir, les preinscripcions d’un alumne, que ja tingui un germà al centre, tindrà NO en aquesta columna, ja que no entren germans nous al mateix nivell. Si que s’han valorat els punts de germà al centre.

Adscripció: referit a si provenen dels centres adscrits (Jaume Llull i Serena Vall) o no.