Llista ESO admesos assignats i Llista d’espera

Llista alumnat ESO admès

Llista d’espera