Llengües Clàssiques

image_pdfimage_print

Criteris d’avaluació

PROVES GESO

Prova per a l’obtenció del títol de graduat en ESO
Matèria: Llatí – quart ESO
Contingut de l’examen:
1. Anàlisi morfosintàctica i traducció d’un text senzill, adaptat, amb l’ajut d’un diccionari o lèxic
“Llatí- Català”.
2. Interpretació i comprensió d’un text de senzill.
3. Reconèixer formes de cas concretes entre altres de diferents.
4. Reconèixer formes verbals concretes en un context.
5. Comprensió in interpretació d’un text català relacionat amb els fets històrics que formen part
de la programació de quart.
6. Bateria de preguntes sobre els fets històrico-culturals que formen part del programa de quart.
Continguts avaluables
1. Llengua llatina:
– Les cinc declinacions del llatí. Substantius masculins, femenins i neutres.
– Adjectius de tres i dues terminacions.
– Present d’indicatiu de les conjugacions regulars i el verb sum. Infinitiu de present actiu.
– Funció sintàctica dels casos.
– Vocabulari bàsic.
2. Cultura i civilització romanes:
– Evolució de l’indoeuropeu al llatí i a les llengües romàniques.
– Els antics pobladors i les regions de la península Itàlica.
– Llegenda de la fundació de Roma.
– Fets destacables dels períodes de la història de Roma: Monarquia, República i Imperi.
– Institucions de govern republicanes.
– La figura de Juli Cèsar.
– El llegat romà en l’art i la literatura.