Preinscripció ESO 2020-2021 presencial

Preinscripció presencial

Per als casos extraordinaris en què la família no pugui dur a terme els tràmits de forma no presencial, cal demanar cita prèvia per la presentació física al centre de primera petició. Si la primera petició és a l’Institut Llavaneres, cal trucar al telèfon 607 072 701 (de 9:30 h a 13:00 h) o bé mitjançant un aplicatiu Clickeu AQUI i podreu accedir a l’aplicatiu. Reserva hora preinscripció

Respecte a l’atenció presencial:

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

  • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Es recomana portar la documentació fotocopiada, i un bolígraf

  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

  • Es recorda la necessitat d’acudir al centre amb mascareta i guants.

Documentació

En tots els casos, la documentació que cal lliurar és:

  • Sol·licitud de preinscripció. Cal descarregar-la des de la web de la Generalitat de Catalunya, i portar-la al centre degudament omplerta: Sol·licitud preinscripció 2020/2021

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

  • Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

  • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només si s’al·leguen): Cliqueu aquest ENLLAÇ

Informació sobre calendari, terminis, documentació, etc, clickeu aquí.

Projecte Educatiu del Centre  

Carta de compromís educatiu

 

Més informació

Els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat els teniu a la Resolució EDU/576/2020, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-21.

És convenient que les famílies sol·licitin més d’un centre, si l’alumne necessita que li sigui assignada una plaça escolar. Si els cal que se’ls assigni plaça, han de marcar la casella d’assignació d’ofici per al nivell de primer d’ESO.

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat, és a dir, es perd el dret d’opció si hi ha duplicitat de sol·licituds.

Les famílies no s’han d’oblidar de presentar la sol·licitud dins el termini, especialment si tenen germans al centre (A l’Institut Llavaneres o a les escoles adscrites: Jaume Llull o Serena Vall).

La preferència de centres s’exerceix en la 1a opció, NO EN LA 2a. Si una família no demana el centre adscrit, vol dir que hi renuncia, ja que l’ha posat en segon lloc, i per tant, perd la preferència.

Consulta en línia per a que les famílies obtinguin directament el número d’identificador de l’alumne del RALC: Consulta de l’identificador de l’alumne

Consulta telemàtica dels resultats del procés en tots els ensenyaments: les publicacions amb els resultats del procés de preinscripció es podran consultar per internet.

Per a més informació sobre el procés de preinscripció, dirigiu-vos a l’apartat de preinscripció del web Estudiar a Catalunya: Preinscripció