Tecnologia – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Programació i criteris d’avaluació  1r ESO

Programació i criteris d’avaluació  2n ESO

Programació i criteris d’avaluació  3r ESO

Programació i criteris d’avaluació  4t ESO

 

Criteris de qualificació  TECNOLOGIA 2020-2021