Preinscripció ESO 2020-21 telemàtica.

Preinscripció i matrícula telemàtica ESO curs 2020-21

Nom del centre: Institut Llavaneres

Codi de centre: 08046852

Correu del centre: a8046852@xtec.cat

PROCEDIMENT TELEMÀTIC

 1. Accedir a la pàgina  web PRESENTAR LA SOL·LICITUD
 2. Seleccionar l’opció PER INTERNET i realitzar els processos que s’indiquen.
 3. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud.
 4. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre (a8046852@xtec.cat) demanat en primera opció  juntament amb la documentació escanejada o fotografiada. 
  1. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  3. El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  4. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
 5. El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Un cop fet aquest procediment, podreu veure el calendari d’actuacions al següent document, així com informació més detallada del procediment.

Informació sobre calendari, terminis, documentació, etc, clickeu aquí.

Projecte Educatiu del Centre

Carta de compromís educatiu

 

Més informació

Els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat els teniu a la Resolució EDU/576/2020, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-21.

És convenient que les famílies sol·licitin més d’un centre, si l’alumne necessita que li sigui assignada una plaça escolar. Si els cal que se’ls assigni plaça, han de marcar la casella d’assignació d’ofici per al nivell de primer d’ESO.

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat, és a dir, es perd el dret d’opció si hi ha duplicitat de sol·licituds.

Les famílies no s’han d’oblidar de presentar la sol·licitud dins el termini, especialment si tenen germans al centre (A l’Institut Llavaneres o a les escoles adscrites: Jaume Llull o Serena Vall).

La preferència de centres s’exerceix en la 1a opció, NO EN LA 2a. Si una família no demana el centre adscrit, vol dir que hi renuncia, ja que l’ha posat en segon lloc, i per tant, perd la preferència.

Consulta en línia per a que les famílies obtinguin directament el número d’identificador de l’alumne del RALC: Consulta de l’identificador de l’alumne

Consulta telemàtica dels resultats del procés en tots els ensenyaments: les publicacions amb els resultats del procés de preinscripció es podran consultar per internet.

Per a més informació sobre el procés de preinscripció, dirigiu-vos a l’apartat de preinscripció del web Estudiar a Catalunya: Preinscripció