Ciències de la Naturalesa – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Criteris d’avaluació Ciències de la naturalesa ESO 2021-2022

Criteris de qualificació CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2021-2022