Ciències Socials – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Criteris d’avaluació àmbit Ciències socials 1r a 4t ESO 2021-22

Criteris d’avaluació Socials, Emprenedoria, Economia, Hª del Món, Economia Empresa, Història Espanya, Geografia, Hª de l’Art ESO i Batxillerat 2021-22