Orientació i Filosofia – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Esquema criteris qualificació Filosofia

Criteris d’avaluació i qualificació Filosofía 4t ESO 2020-2021

Criteris d’avaluació i qualificació Filosofia 1r Batx 2020-2021

Criteris d’avaluació i qualificació Filosofia 2n Batx 2020-2021

 

Criteris d’avaluació Cultura i valors ètics 2019-2020

Criteris de qualificació  ORIENTACIÓ I FILOSOFIA 2019-2020

Criteris de qualificació CULTURA I VALORS ÈTICS 2019-2020