Orientació – Criteris d’avaluació

image_pdfimage_print

 

Departament

Orientació

Assignatura

Estratègies d’aprenentatge 1

Nivell:

ESO

Curs: 1 Nombre d’exàmens per trimestre: 0
Composició de la nota del trimestre:

Actitud i assistència: 25%

Activitats de classe: 25%

Activitats de casa: 25%

Treballs de síntesi: 25%

Requisits específics per aprovar:

Qualificació igual o superior a 5

Nota del curs:

Matèria quadrimestral

Recuperacions:

Examen o treball

Observacions:

 

Departament

Orientació

Assignatura

Orientació i emprenedoria

Nivell:

ESO

Curs: 3
Nombre d’exàmens per trimestre:
  • 0

Composició de la nota del trimestre:
  • Actitud i assistència: 25%

  • Activitats de classe: 25%

  • Activitats de casa: 25%

  • Treballs de síntesi: 25%

Requisits específics per aprovar:
  • Nota igual o superior a 5

Nota del curs:
  • (Assignatura quadrimestral)

Recuperacions:
  • Examen

Observacions:

 

Departament

Orientació

Assignatura

Activitats alternatives a la religió

Nivell:

ESO

Curs: 4 Nombre d’exàmens per trimestre: 1
Composició de la nota del trimestre:

Actitud i assistència: 20%

Activitats de classe: 20%

Activitats de casa: 20%

Examen o treball: 40%

Requisits específics per aprovar:

Qualificació igual o superior a 5

Nota del curs:

Mitjana de les tres avaluacions

Recuperacions:

Examen o treball

Observacions:

 

Departament

Orientació

Assignatura

Educació eticocívica

Nivell:

ESO

Curs: 4 Nombre d’exàmens per trimestre: 1
Composició de la nota del trimestre:

Actitud i assistència: 20%

Activitats de classe: 20%

Dossier de treball: 60 %

Requisits específics per aprovar:

Qualificació igual o superior a 5

Nota del curs:

Mitjana de les tres avaluacions

Recuperacions:

Examen o treball

Observacions:

 

Departament

Orientació

Assignatura

Psicologia i sociologia

Nivell:

BAT

Curs: 1 Nombre d’exàmens per trimestre: 0
Composició de la nota del trimestre:

Actitud i assistència: 10%

Activitats de classe: 30%

Activitats de casa: 30%

Qüestionaris: 30%

Requisits específics per aprovar:

Obtenir una qualificació de 5 o superior.

Nota del curs:

Mitjana de les notes dels tres trimestres

Recuperacions:

Examen

Observacions: