Orientació i Filosofia – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Criteris d’avaluació i qualificació modificats a causa de la pandèmia i confinament.

Criteris d’avaluació Filosofía 4t ESO 2019-2020

Criteris d’avaluació Cultura i valors ètics 2019-2020

Criteris de qualificació  ORIENTACIÓ I FILOSOFIA 2019-2020

Criteris de qualificació CULTURA I VALORS ÈTICS 2019-2020