Matemàtiques – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Criteris d’avaluació àmbit matemàtic ESO 2021-2022

Criteris de qualificació MATEMÀTIQUES  i MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES SOCIALS 1r BAT 2021-2022

Criteris de qualificació  MATEMÀTIQUES i MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES SOCIALS 2n BAT 2021-2022