TdR – Criteris d’avaluació

 

Departament

Institut

Assignatura

Treball de Recerca

Nivell: BAT Curs: 2n Nombre d’exàmens per trimestre: Cap
Composició de la nota: Tutorització: 35%

Dossier: 35%

Presentació del treball: 30%

Requisits específics per aprovar: Mínim 5 en el conjunt de l’avaluació
Nota del curs: Tutorització: 35%

Dossier: 35%

Presentació del treball: 30%

Recuperacions: En cas de no superar el TdR en la seva avaluació ordinària, es podrà optar a una recuperació interna, parcial o de tot el treball, segons especifiqui el tribunal.

A més, existeix la recuperació extraordinària establerta en el calendari oficial del Departament d’Ensenyament.