ViP – Criteris d’avaluació i qualificació

Els criteris d’avaluació són la guia per als alumnes del que seran avaluats en cada matèria.

Els criteris de qualificació especifiquen les mesures amb les quals seran avaluats.

Criteris d’avaluació àmbit artístic ESO 2021-2022

Criteris de qualificació VISUAL I PLÀSTICA ESO 2021-2022

Criteris de qualificació DIBUIX TÈCNIC BTX 2021-2022