Llengua Catalana

Criteris d’avaluació de curs.

Membres del departament:

Coso, Ruth

Costa, Lluïsa (cap de departament)

De Los Santos, Glòria

Sanmartín, Olga