Francès – Criteris d’avaluació

image_pdfimage_print

Francès. Criteris d’avaluació

 

Departament Llengua estrangera. Francès
Matèria Iniciació al francès
Nivell 1r ESO
 

 

Composició de la nota de trimestre

Nota oral 10%

Nota actitud: comportament, deures, interès, dossier, puntualitat,… 15%

Nota examen 25%

Presentació oral d’una regió francòfona 50%

 

 

Requisits específics per aprovar

 

Per assolir l’aprovat cal haver obtingut una qualificació mínima de 5 sense arrodondiment.

És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.

Nota del curs La mateixa que la nota quadrimestral.
Recuperacions Les establertes oficialment segons el calendari.
Observacions Matèria quadrimestral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francès. Criteris d’avaluació

 

Departament Llengua estrangera. Francès
Matèria Francès
Nivell 2n ESO
 

 

 

 

Composició de la nota del trimestre

 

Nota examen 70%

 

Nota oral 15% ( lectures a classe, participació,… 5% i presentació oral 10%)

 

Nota actitud: comportament, deures, interès, dossier, puntualitat,… 15%

 

 

 

 

Requisits específics per aprovar

 

Per assolir l’aprovat cal haver obtingut una qualificació mínima de 5 sense arrodondiment.

És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.

 

 

 

Nota del curs

El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r trimestre del 50%. Si la suma de les notes és igual o superior a 5, el curs està aprovat.

Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal aprovar la tercera avaluació.

 

Recuperacions Les establertes oficialment segons el calendari.
Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francès. Criteris d’avaluació

 

Departament Llengua estrangera. Francès
Matèria Francès
Nivell 3r ESO
 

 

 

 

 

 

Composició de la nota del trimestre

Primer i segon trimestre:

Nota exàmens 55%

Nota oral 15%

Nota lectures 15%

Nota actitud: comportament, deures, interès, dossier, puntualitat,… 15%

Els exàmens de seguiment faran mitjana amb els de final de trimestre.

 

Tercer trimestre:

Nota examen 70%

Nota oral 15%

Nota actitud: comportament, deures, interès, dossier, puntualitat,… 15%

 

 

 

 

Requisits específics per aprovar

 

Per assolir l’aprovat cal haver obtingut una qualificació mínima de 5 sense arrodondiment.

És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.

 

 

 

Nota del curs

El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r trimestre del 50%. Si la suma de les notes és igual o superior a 5, el curs està aprovat.

Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal aprovar la tercera avaluació.

 

Recuperacions Les establertes oficialment segons el calendari.
Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francès. Criteris d’avaluació

 

Departament Llengua estrangera. Francès
Matèria Francès
Nivell 4t ESO
 

 

 

 

 

 

Composició de la nota del trimestre

Primer i segon trimestre:

Nota exàmens 55%

Nota oral 15%

Nota lectures 15%

Nota actitud: comportament, deures, interès, dossier, puntualitat,… 15%

Els exàmens de seguiment faran mitjana amb els de final de trimestre.

 

Tercer trimestre:

Nota examen 70%

Nota oral 15%

Nota actitud: comportament, deures, interès, dossier, puntualitat,… 15%

 

 

 

 

Requisits específics per aprovar

 

Per assolir l’aprovat cal haver obtingut una qualificació mínima de 5 sense arrodondiment.

És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.

 

 

 

Nota del curs

El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r trimestre del 50%. Si la suma de les notes és igual o superior a 5, el curs està aprovat.

Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal aprovar la tercera avaluació.

 

Recuperacions Les establertes oficialment segons el calendari.
Observacions