Seguretat

Departament  d’ensenyament

Mossos d’esquadra

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)