Oferta de places

Ensenyament obligatori. (ESO)

Publicació de l’oferta inicial a 5/07/2020