Ciències Socials

image_pdfimage_print

Criteris d’avaluació

 

PROVES GESO CIÈNCIES SOCIALS 2015-16

PROVES GESO CIÈNCIES SOCIALS

CONTINGUT EXAMEN (Llibre Polis 4, Ed. Vicens Vives)
• TEMA 1: La revolució americana / L’arribada dels Borbó al tron español
• TEMA 3: Tot
• TEMA 4: Independència de les colònies amerines
• TEMA 6: Tot
• TEMA 8: Revolució Russa / L’URSS d’Stalin / El feixisme italià / La instauració del nazisme a Alemanya i el Tercer Reich alemany
• TEMA 9 : La Guerra Civils española (apartats 7,8 i 9)
• TEMA 10: Apartats 1, 2, 3, 6 i 7
• TEMA 12: Apartats 1, 2 i 3
• TEMA 13 : L’Espanya de les Autonomies
• CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Nota de l’examen igual o superior a 5.
• Es necessari l’ús del llenguatge correcte, saber identificar els diferents fets i personatges històrics i l’ordre cronològic dels esdeveniments.
• Saber desenvolupar un tema amb correcció