Els espais del centre

 • 22 aules de grup.
 • Dotació d’ordinadors amb altaveus i projectors de vídeo a tots els espais del centre. Accés a Internet.
 • Pissarra Digital Interactiva (PDI) a totes les aules, tallers i laboratoris.
 • Aula d’idiomes
 • Aula de música
 • 2 aules-taller de tecnologia
 • 3 aules d’informàtica
 • Aula de dibuix
 • Aula de visual i plàstica
 • Laboratori de física
 • Laboratori de química
 • Laboratori de biologia
 • Aula d’Acollida / Treball amb grups reduïts d’alumnes
 • Gimnàs cobert
 • Pista de basquetbol i d’handbol; instal·lacions per a voleibol.
 • Espai-Biblioteca amb dotació d’ordinadors i pissarra digital.